JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

26.01.2024.

u 10:00h

29.01.2024.

u 09:00h

Marina Jušković
1
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

01.02.2024.

u 12:00h

06.02.2024.

u 10:00h

Marijana Ilić Milošević
1
BIO106 Organska hemija

25.01.2024.

u 12:00h

26.01.2024.

u 13:00h

Snežana Jevtović
1
BIO107 Biologija ćelije

22.01.2024.

u 10:00h

22.01.2024.

u 11:00h

Perica Vasiljević
2
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

07.02.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
4
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

08.02.2024.

u 12:00h

Vladimir Žikić
6
BIO201 Mikrobiologija

05.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
4
BIO202 Zoologija kičmenjaka

08.02.2024.

u 09:00h

09.02.2024.

u 09:00h

Saša Stanković
Dragana Stojadinović
8
BIO203 Biohemija

02.02.2024.

u 13:00h

07.02.2024.

u 11:00h

Nataša Joković
9
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

30.01.2024.

u 10:00h

01.02.2024.

u 12:00h

Bojan Zlatković
2
BIO207 Opšta ekologija

24.01.2024.

u 12:00h

25.01.2024.

u 10:30h

Slaviša Stamenković
5
BIO301 Genetika

09.02.2024.

u 09:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
15
BIO302 Fiziologija biljaka

31.01.2024.

u 10:00h

31.01.2024.

u 11:00h

Dragana Stojičić
8
BIO303 Fiziologija životinja

01.02.2024.

u 10:00h

13.02.2024.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
14
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

12.02.2024.

u 10:00h

13.02.2024.

u 12:00h

Danijela Nikolić
1
BIO305 Osnovi ekologije životinja

01.02.2024.

u 12:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Ana Savić
9
BIO306 Molekularna biologija

08.02.2024.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
10
BIO307 Organska evolucija

09.02.2024.

u 10:00h

13.02.2024.

u 13:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
4
BIOI11 Engleski jezik 1

25.01.2024.

u 10:00h

30.01.2024.

u 10:00h

0
BIOI21 Primena računara u biologiji

26.01.2024.

u 14:00h

01.02.2024.

u 14:00h

Milan Bašić
1
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

31.01.2024.

u 10:00h

31.01.2024.

u 11:00h

Dragana Stojičić
2
BIOI41 Istorijska geologija

02.02.2024.

u 12:00h

0
BIOI42 Psihologija

09.02.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
BIOI51 Biogeografija

12.02.2024.

u 10:00h

13.02.2024.

u 12:00h

0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

08.02.2024.

u 10:00h

Vladimir Cvetković
8
BIOI53 Biologija čoveka

12.02.2024.

u 11:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

13.02.2024.

u 11:00h

Jelena Vitorović
5
BIOI61 Metodika nastave biologije

25.01.2024.

u 10:00h

Marina Jušković
1
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

14.02.2024.

u 10:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
1
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

12.02.2024.

u 12:00h

Milan Milošević
5
BIOI64 Matematika u biologiji

07.02.2024.

u 09:00h

0
BIOS03 Тerenska istraživanja u biologiji 2

09.02.2024.

u 12:00h

0