JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Тeorijska fizika i primene

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA10 Astrofizika

10.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA26 Кvantna mehanika

16.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA29 Fizika jonizovanih gasova i lasera

09.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA02 Fizička elektronika

10.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

21.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA11 Elektronika

20.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

10.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA21 Fizika u školi 1

10.06.2022.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA29 Nastavna sredstva fizike 1

21.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

21.06.2022.

u 09:00h

Milan Milošević
0
10.FMA46 Тeorija polja

23.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA50 Uvod u nelinearnu optiku

14.06.2022.

u 09:00h

0