SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

27.08.2019.

u 09:15h

Nevenka Đerić
1
Praktična nastava

06.09.2019.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
Mrđan Đokić
4
Praktična nastava

28.08.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
2
G101 Uvod u geografiju

26.08.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
1
G102 Matematička geografija

26.08.2019.

u 12:00h

Ivan Filipović
6
G103 Geologija sa petrografijom

27.08.2019.

u 09:15h

Nevenka Đerić
4
G104 Nacionalna ekonomija

26.08.2019.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
G105 Кartografija

28.08.2019.

u 10:30h

Ivan Filipović
24
G106 Geološki resursi

27.08.2019.

u 09:15h

Nevenka Đerić
19
G107 Informatika

29.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
22
G108 Engleski jezik

30.08.2019.

u 09:00h

Sonja Miletić
6
G109 Кlimatologija

05.09.2019.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
16
G110 Biogeografija

10.09.2019.

u 10:30h

Ranko Dragović
17
G111 Geografija stanovništva

28.08.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
4
G112 Geografija zemljišta

09.09.2019.

u 08:00h

Mrđan Đokić
7
G113 Hidrologija

26.08.2019.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
19
G114 Geomorfologija

06.09.2019.

u 08:00h

Mrđan Đokić
24
G115 Geografija naselja

28.08.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
16
G116 Metodika nastave geografije

10.09.2019.

u 09:30h

Ranko Dragović
16
G117 Industrijska gegorafija

26.08.2019.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
2
G118 Geografija Srbije I

28.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
15
G119 Regionalna geografija I

26.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
5
G120 Тuristička geografija

26.08.2019.

u 10:00h

Marija Bratić
11
G121 Regionalna geografija II

28.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
16
G122 Geografija Srbije II

26.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
4
G123 Metodika praktične nastave geografije

10.09.2019.

u 09:30h

Ranko Dragović
15
G124 Agrarna geografija

27.08.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
9
G132 Poslovna matematika

27.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Marija Кrstić
13
G133 Fizika

03.09.2019.

u 14:30h

Jasmina Jeknić-Dugić
9
G134 Francuski jezik

03.09.2019.

u 11:00h

Selena Stanković
9
G135 Pedagogija

03.09.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
1
G136 Geografija lokalne sredine

10.09.2019.

u 11:00h

0
G138 Geohemija

06.09.2019.

u 07:00h

Dragan Đorđević
6
G139 Nacionalna hidrologija

26.08.2019.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
1
G140 Nacionalna istorija

06.09.2019.

u 09:00h

Miloš Đorđević
1
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

06.09.2019.

u 09:00h

Miloš Đorđević
1
G143 Nacionalna klimatologija

05.09.2019.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
1