APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

Aprilski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
XX.H230C Viši kurs organske hemije

07.04.2023.

u 12:00h

07.04.2023.

u 12:00h

3
XX.H246C Savremene metode instrumentalne analize

06.04.2023.

u 10:00h

06.04.2023.

u 10:00h

6
XX.H247C Industrijska hemija 1.

06.04.2023.

u 08:00h

06.04.2023.

u 08:00h

1
XX.H259C Upravljanje hemikalijama

05.04.2023.

u 08:00h

05.04.2023.

u 08:00h

0
XX.HH263C Тehnologija vode i otpadnih voda

06.04.2023.

u 08:00h

07.04.2023.

u 10:00h

1
XX.MPHOM Osnove menadžmenta

04.04.2023.

u 14:00h

04.04.2023.

u 14:00h

2
XX.H245C Odabrana poglavlja neorganske hemije

03.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 12:00h

0
XX.H248C Poljoprivredna hemija

05.04.2023.

u 13:00h

05.04.2023.

u 13:00h

2
XX.H257C Кarakterizacija hemijskih jedinjenja

08.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

1
XX.H258C Upravljanje kvalitetom u laboratoriji

04.04.2023.

u 08:00h

06.04.2023.

u 12:00h

0
XX.H260C Standardi kvaliteta u laboratoriji

03.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 12:00h

1
XX.H261C Primenjena organska hemija

07.04.2023.

u 12:00h

07.04.2023.

u 12:00h

0
XX.H262C Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja

07.04.2023.

u 12:00h

08.04.2023.

u 09:00h

2
XX.H264C Analiza životnih namirnica

06.04.2023.

u 08:00h

06.04.2023.

u 08:00h

0