JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
XX.H206C Viši kurs biohemije

21.06.2024.

u 11:00h

21.06.2024.

u 11:00h

Ivan Palić
0
XX.H230C Viši kurs organske hemije

01.07.2024.

u 10:00h

01.07.2024.

u 10:00h

Goran Petrović
0
XX.H246C Savremene metode instrumentalne analize

27.06.2024.

u 12:00h

28.06.2024.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
XX.H247C Industrijska hemija 1.

08.07.2024.

u 12:00h

08.07.2024.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
Jelena Mitrović
0
XX.H250C Viši kurs fizičke hemije

10.07.2024.

u 09:00h

10.07.2024.

u 09:00h

Milan Mitić
0
XX.H251C Industrijska hemija 2.

12.07.2024.

u 09:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Milena Miljković
0
XX.H252C Viši kurs hemije životne sredine

05.07.2024.

u 09:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
XX.H259C Upravljanje hemikalijama

02.07.2024.

u 08:00h

02.07.2024.

u 08:00h

Aleksandra Pavlović
Violeta Mitić
0
00.ENGB2 Engleski jezik B2

26.06.2024.

u 10:00h

27.06.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
0
XX.MPHOM Osnove menadžmenta

26.06.2024.

u 13:00h

26.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
XX.H245C Odabrana poglavlja neorganske hemije

04.07.2024.

u 12:00h

05.07.2024.

u 11:00h

Dragan Đorđević
0
XX.H248C Poljoprivredna hemija

09.07.2024.

u 10:00h

09.07.2024.

u 10:00h

Nikola Nikolić
Тatjana Anđelković
0
XX.H253C Metodologija naučnoistraživačkog rada

27.06.2024.

u 10:00h

27.06.2024.

u 10:00h

Aleksandra Pavlović
0
XX.H255C Neorganska jedinjenja u industriji

03.07.2024.

u 12:00h

03.07.2024.

u 12:00h

Maja Stanković
0
XX.H256C Analitička hemija životne sredine

11.07.2024.

u 10:00h

12.07.2024.

u 08:00h

Sofija Rančić
0
XX.H257C Кarakterizacija hemijskih jedinjenja

06.07.2024.

u 09:00h

06.07.2024.

u 09:00h

Gordana Stojanović
Dragan Đorđević
0
XX.H258C Upravljanje kvalitetom u laboratoriji

08.07.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 10:00h

Ivana Rašić Mišić
0
XX.H260C Standardi kvaliteta u laboratoriji

08.07.2024.

u 12:00h

09.07.2024.

u 12:00h

Dragan Đorđević
0
XX.H261C Primenjena organska hemija

01.07.2024.

u 12:00h

01.07.2024.

u 12:00h

Goran Petrović
0
XX.H262C Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja

12.07.2024.

u 09:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Milena Miljković
0
XX.H263C Тehnologija vode i otpadnih voda

28.06.2024.

u 09:00h

28.06.2024.

u 09:00h

Jelena Mitrović
0
XX.H265C Hemija vode i zemljišta

28.06.2024.

u 13:00h

28.06.2024.

u 13:00h

Aleksandar Bojić
Nikola Nikolić
Тatjana Anđelković
0
XX.H266C Industrijski procesi

09.07.2024.

u 12:00h

09.07.2024.

u 12:00h

Marjan Ranđelović
0
XX.H267C Hemija i tehnologija materijala

05.07.2024.

u 13:00h

05.07.2024.

u 13:00h

Aleksandra Zarubica
Milena Miljković
0
XX.H268C Forenzička hemija

05.07.2024.

u 13:00h

05.07.2024.

u 13:00h

Niko Radulović
0
XX.H269C Stručna praksa

29.06.2024.

u 09:00h

29.06.2024.

u 09:00h

0