OKTOBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
XX.H206C Viši kurs biohemije

17.09.2024.

u 12:00h

17.09.2024.

u 12:00h

Ivan Palić
0
XX.H230C Viši kurs organske hemije

23.09.2024.

u 10:00h

23.09.2024.

u 10:00h

Goran Petrović
0
XX.H246C Savremene metode instrumentalne analize

19.09.2024.

u 12:00h

20.09.2024.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
XX.H247C Industrijska hemija 1.

30.09.2024.

u 12:00h

30.09.2024.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
Jelena Mitrović
0
XX.H250C Viši kurs fizičke hemije

18.09.2024.

u 09:00h

18.09.2024.

u 11:00h

Milan Mitić
0
XX.H251C Industrijska hemija 2.

16.09.2024.

u 08:00h

16.09.2024.

u 08:00h

Milena Miljković
0
XX.H252C Viši kurs hemije životne sredine

27.09.2024.

u 09:00h

27.09.2024.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
XX.H259C Upravljanje hemikalijama

24.09.2024.

u 08:00h

24.09.2024.

u 08:00h

Aleksandra Pavlović
Violeta Mitić
0
00.ENGB2 Engleski jezik B2

17.09.2024.

u 12:00h

17.09.2024.

u 14:00h

Кatarina Milenković
0
XX.MPHOM Osnove menadžmenta

18.09.2024.

u 13:00h

18.09.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
XX.H245C Odabrana poglavlja neorganske hemije

26.09.2024.

u 12:00h

27.09.2024.

u 11:00h

Dragan Đorđević
0
XX.H248C Poljoprivredna hemija

01.10.2024.

u 10:00h

01.10.2024.

u 10:00h

Nikola Nikolić
Тatjana Anđelković
0
XX.H253C Metodologija naučnoistraživačkog rada

19.09.2024.

u 11:00h

19.09.2024.

u 11:00h

Aleksandra Pavlović
0
XX.H255C Neorganska jedinjenja u industriji

25.09.2024.

u 12:00h

25.09.2024.

u 12:00h

Maja Stanković
0
XX.H256C Analitička hemija životne sredine

25.01.2024.

u 09:00h

26.09.2024.

u 10:00h

Sofija Rančić
0
XX.H257C Кarakterizacija hemijskih jedinjenja

28.09.2024.

u 09:00h

28.09.2024.

u 09:00h

Gordana Stojanović
Dragan Đorđević
0
XX.H258C Upravljanje kvalitetom u laboratoriji

30.09.2024.

u 10:00h

30.09.2024.

u 10:00h

Ivana Rašić Mišić
0
XX.H260C Standardi kvaliteta u laboratoriji

30.09.2024.

u 12:00h

01.11.2024.

u 12:00h

Dragan Đorđević
0
XX.H261C Primenjena organska hemija

23.09.2024.

u 12:00h

23.09.2024.

u 12:00h

Goran Petrović
0
XX.H262C Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja

16.09.2024.

u 08:00h

16.09.2024.

u 08:00h

Milena Miljković
0
XX.H263C Тehnologija vode i otpadnih voda

20.09.2024.

u 09:00h

20.09.2024.

u 09:00h

Jelena Mitrović
0
XX.H265C Hemija vode i zemljišta

20.09.2024.

u 13:00h

20.09.2024.

u 13:00h

Aleksandar Bojić
Nikola Nikolić
Тatjana Anđelković
0
XX.H266C Industrijski procesi

01.10.2024.

u 12:00h

01.10.2024.

u 12:00h

Marjan Ranđelović
0
XX.H267C Hemija i tehnologija materijala

27.09.2024.

u 13:00h

27.09.2024.

u 13:00h

Aleksandra Zarubica
Milena Miljković
0
XX.H268C Forenzička hemija

27.09.2024.

u 13:00h

27.09.2024.

u 13:00h

Niko Radulović
0
XX.H269C Stručna praksa

21.09.2024.

u 09:00h

21.09.2024.

u 09:00h

0