APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
XX.H230C Viši kurs organske hemije

10.04.2024.

u 14:00h

10.04.2024.

u 14:00h

Goran Petrović
7
XX.H246C Savremene metode instrumentalne analize

11.04.2024.

u 10:00h

11.04.2024.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
5
XX.H247C Industrijska hemija 1.

12.04.2024.

u 10:00h

12.04.2024.

u 10:00h

Aleksandar Bojić
Jelena Mitrović
3
XX.H259C Upravljanje hemikalijama

11.04.2024.

u 08:00h

11.04.2024.

u 08:00h

Aleksandra Pavlović
Violeta Mitić
3
00.ENGB2 Engleski jezik B2

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
1
XX.MPHOM Osnove menadžmenta

08.04.2024.

u 10:00h

08.04.2024.

u 10:00h

Jelena Petrović
2
XX.H245C Odabrana poglavlja neorganske hemije

12.04.2024.

u 12:00h

12.04.2024.

u 10:00h

Dragan Đorđević
1
XX.H248C Poljoprivredna hemija

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Nikola Nikolić
Тatjana Anđelković
2
XX.H257C Кarakterizacija hemijskih jedinjenja

13.04.2024.

u 09:00h

13.04.2024.

u 09:00h

Gordana Stojanović
Dragan Đorđević
8
XX.H258C Upravljanje kvalitetom u laboratoriji

09.04.2024.

u 14:00h

09.04.2024.

u 14:00h

Ivana Rašić Mišić
5
XX.H260C Standardi kvaliteta u laboratoriji

08.04.2024.

u 12:00h

08.04.2024.

u 12:00h

Dragan Đorđević
3
XX.H261C Primenjena organska hemija

10.04.2024.

u 14:00h

10.04.2024.

u 14:00h

Goran Petrović
4
XX.H262C Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja

08.04.2024.

u 10:00h

08.04.2024.

u 10:00h

Milena Miljković
3
XX.H263C Тehnologija vode i otpadnih voda

12.04.2024.

u 10:00h

12.04.2024.

u 10:00h

Jelena Mitrović
4