JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M408 Кompleksna analiza

09.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M453 Metodika nastave matematike

10.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M454 Mera i integracija

07.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M458 Uopšteni inverzi

15.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

07.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

10.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

0
M502 Тeorija operatora

15.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M503 Osnovi Furijeove analize

07.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M504 Тeorija verovatnoća

07.06.2022.

u 15:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine

10.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M506 Кlasična teorijska fizika

06.06.2022.

u 09:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Ana Mančić
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

07.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

10.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

11.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M553 Diferencijalna geometrija

06.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M554 Stohastički procesi

06.06.2022.

u 09:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

07.06.2022.

u 09:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M556 Тeorija grupa i primene

13.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

13.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

07.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M559 Opšta teorija relativnosti

10.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
M560 Matematički metodi nelinearne dinamike

07.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M561 Simetrije u fizici

09.06.2022.

u 09:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
M562 Atomska i molekularna fizika

07.06.2022.

u 09:00h

14.06.2022.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
M651 Finansijska matematika

13.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

09.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

14.06.2022.

u 09:00h

0