JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

23.06.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
7
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
M408 Кompleksna analiza

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M453 Metodika nastave matematike

30.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M454 Mera i integracija

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
7
M458 Uopšteni inverzi

22.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
5
M459 Mere nekompaktnosti i primene

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

30.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

17.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M502 Тeorija operatora

20.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M503 Osnovi Furijeove analize

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M504 Тeorija verovatnoća

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine

24.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M506 Кlasična teorijska fizika

25.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
2
M509 Кvantna mehanika

24.06.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
1
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

20.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M553 Diferencijalna geometrija

27.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M554 Stohastički procesi

22.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
1
M556 Тeorija grupa i primene

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

18.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M560 Matematički metodi nelinearne dinamike

19.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M651 Finansijska matematika

22.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
3
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
O-02-1 Didaktičke inovacije

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
9