DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Decembarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M408 Кompleksna analiza

26.12.2023.

u 09:00h

29.12.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M458 Uopšteni inverzi

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Jovana Milenković
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine

25.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M506 Кlasična teorijska fizika

25.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:00h

Ana Mančić
0
M553 Diferencijalna geometrija

25.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M554 Stohastički procesi

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M561 Simetrije u fizici

27.12.2023.

u 09:00h

29.12.2023.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0