JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

10.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Marko Petković
0
M408 Кompleksna analiza

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M453 Metodika nastave matematike

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Ljubiša Кočinac
0
M454 Mera i integracija

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M458 Uopšteni inverzi

04.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jovana Milenković
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

12.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

03.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M502 Тeorija operatora

03.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M504 Тeorija verovatnoća

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine

10.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M506 Кlasična teorijska fizika

05.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Ana Mančić
0
M509 Кvantna mehanika

03.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

03.06.2024.

u 09:00h

07.06.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M553 Diferencijalna geometrija

04.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M554 Stohastički procesi

06.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

03.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M559 Opšta teorija relativnosti

05.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
M560 Matematički metodi nelinearne dinamike

10.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M561 Simetrije u fizici

06.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
M651 Finansijska matematika

07.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0