SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
6
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

06.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 14:00h

Marko Petković
2
M408 Кompleksna analiza

30.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

0
M453 Metodika nastave matematike

27.08.2019.

u 09:00h

0
M454 Mera i integracija

10.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M458 Uopšteni inverzi

31.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
2
M459 Mere nekompaktnosti i primene

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

28.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M502 Тeorija operatora

30.08.2019.

u 09:00h

0
M503 Osnovi Furijeove analize

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
1
M504 Тeorija verovatnoća

26.08.2019.

u 09:00h

0
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine

27.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

0
M506 Кlasična teorijska fizika

09.09.2019.

u 09:00h

Ana Mančić
1
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
M552 Тenzorski račun

02.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

0
M553 Diferencijalna geometrija

31.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

0
M554 Stohastički procesi

26.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

29.08.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

0
M556 Тeorija grupa i primene

27.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

31.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

10.09.2019.

u 09:00h

0
M560 Matematički metodi nelinearne dinamike

27.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

0
M651 Finansijska matematika

27.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Miljana Jovanović
1
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

10.09.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
O-02-1 Didaktičke inovacije

03.09.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
4