JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Primenjena matematika

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M2.M1101 Тeorija verovatnoća

07.06.2022.

u 15:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

0
M2.M1103 Тeorija operatora

15.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M2.M1104 Osnovi Furijeove analize

07.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M2.M1109 Parcijalne diferencijalne jednačine

10.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M2.M1119 Stohastički procesi

06.06.2022.

u 06:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1224 Metode statističke analize

08.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M2.M1401 Algebre operatora i primene

09.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1403 Кlasična teorijska fizika

06.06.2022.

u 09:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Ana Mančić
0
M2.M1404 Neograničeni operatori matematičke fizike

07.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M2.M1405 Numeričke aproksimacije i kvadraturne formule

10.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M2.M1431 Objektno orijentisano programiranje

08.06.2022.

u 09:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Ivan Stanković
0