JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Primenjena matematika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M2.M1101 Тeorija verovatnoća

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

03.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1103 Тeorija operatora

03.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M2.M1109 Parcijalne diferencijalne jednačine

10.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M2.M1111 Diferencijalna geometrija

04.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M2.M1115 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

03.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1119 Stohastički procesi

06.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1121 Тenzorski račun

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M2.M1124 Тeorija igara

11.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dušan Đorđević
0
M2.M1202 Multivarijaciona analiza

04.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M2.M1207 Analiza vremenskih nizova

10.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:30h

Miroslav Ristić
0
M2.M1213 Statistički softver

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M2.M1216 Тeorija masovnog opsluživanja

03.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
M2.M1217 Numerička optimizacija

03.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M2.M1221 Stohastički dinamički modeli

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M2.M1224 Metode statističke analize

04.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M2.M1403 Кlasična teorijska fizika

05.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Ana Mančić
0
M2.M1404 Neograničeni operatori matematičke fizike

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M2.M1406 Кvantna mehanika

03.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
M2.M1411 Integralne jednačine i specijalne funkcije

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M2.M1412 Matematički modeli nelinearne dinamike

10.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M2.M1414 Simetrije u fizici

06.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
M2.M1415 Harmonijska analiza, talisići i primene

10.06.2024.

u 09:00h

20.06.2024.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M2.M1419 Matematički modeli u biologiji i medicini

13.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1421 Тeorija relativnosti

05.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
M2.M1431 Objektno orijentisano programiranje

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Ivan Stanković
0