APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2021, modul Razvoj softvera

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.IM11 Mašinsko učenje i veštačka inteligencija

10.04.2024.

u 14:00h

12.04.2024.

u 10:00h

Aleksandar Тrokicić
7
20.IMI01 Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

09.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
20.IMI02 Metodika programiranja

09.04.2024.

u 14:00h

11.04.2024.

u 14:00h

Vesna Veličković
Ivana Micić
0
20.IMI03 Operaciona istraživanja

10.04.2024.

u 14:00h

12.04.2024.

u 14:00h

Ivan Stanimirović
0
20.IMI04 Numerička optimizacija

08.04.2024.

u 09:00h

10.04.2024.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
20.IMI10 Кonstrukcija prevodioca i interpretera

09.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
20.IMI21 Napredni dizajn i analiza algoritama

09.04.2024.

u 14:00h

12.04.2024.

u 10:00h

Milan Bašić
0
20.IMI22 Statistički softver

08.04.2024.

u 09:00h

09.04.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
20.IMI24 Računarska grafika 2

09.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
20.IMI25 Fazi sistemi

09.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 09:00h

Ivana Micić
0
20.IMI28 Matematička logika

08.04.2024.

u 18:00h

11.04.2024.

u 18:00h

Aleksandar Stamenković
0
20.IMRS12 Dizajn softvera

09.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 09:00h

Svetozar Rančić
2
20.IMRS22 Тeorija programskih jezika

08.04.2024.

u 09:00h

10.04.2024.

u 14:00h

Marko Petković
0
20.IMRS31 Тeorija algoritama, automata i jezika

10.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
20.IMRS32 Razvoj mobilnih aplikacija

08.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 09:00h

Marko Milošević
2
20.IMSIR Studijski istraživački rad

09.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 09:00h

0
20.IMSPP Stručna/pedagoška praksa

11.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 09:00h

0
20.IMUI13 Baze podataka

08.04.2024.

u 14:00h

12.04.2024.

u 09:00h

Milan Тasić
0