JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Eksperimentalna i primenjena fizika

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA02 Fizička elektronika

10.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA15 Fizika jonizovanih gasova

09.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA40 Savremene metode eksperimentalne fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

21.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA10 Astrofizika

10.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA11 Elektronika

20.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

10.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA14 Fizika i tehnika vakuuma

20.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA17 Fizika lasera

10.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA26 Кvantna mehanika

16.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

13.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA29 Nastavna sredstva fizike 1

21.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

21.06.2022.

u 09:00h

Milan Milovanović
0
10.FMA36 Plazmene i laserske tehnologije

23.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA34 Osnove energetike

21.06.2022.

u 09:00h

0