APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M410 Algebarska topologija

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

03.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M454 Mera i integracija

03.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M460 Matematička logika

04.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

03.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M601 Тeorija verovatnoća

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M602 Multivarijaciona analiza

04.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M603 Statistički softver

03.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M651 Finansijska matematika

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

03.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

04.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

03.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M656 Metodika nastave matematike

03.04.2023.

u 09:00h

04.04.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Aleksandra Кapešić
0
M657 Finansijsko modeliranje 1

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

04.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M659 Тeorija operatora

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Jovana Nikolov Radenković
1
M660 Тeorija rizika

04.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M661 Тeorija odlučivanja

05.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M662 Regresiona analiza u finansijama

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
1