Departman za geografiju je učestvovao na festivalu „Evropska noć istraživača“ koji je posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu. Noć istraživača je podržana od…

Predavanje je deo ciklusa akademskih predavanja, koja realizuju Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla” i EU Info kutak. U fokusu ovog predavanja bila je prezentacija kartografskih projekcija. Kartografska projekcija predstavlja način prikaza Zemlje na ravni (transformacija koordinata sa trodimenzionalnog sferoida u dvodimenzionalnu ravan).

Departman za geografiju je učestvovao na festivalu „Evropska noć istraživača“ u Nišu i Pirotu. Ovaj festival je posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu…

Departman za geografiju je učestvovao na manifestaciji „Naučni kamion u Leskovcu u okviru  „Evropske noći istraživača“. Ova manifestacija je posvećena popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu, a podržan je od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Kiri akcije, koji predstavlјa program Evropske Unije za jačanje evropske istraživačke karijere. Departman za geografiju se predstavio sa nekoliko postavki i radionica: „U šetnji sa kartom i busolom“ i  „Svet minerala i stena“.

Na području Istočne Srbije, u periodu od 16. do 18. maja 2016. godine, realizovana je Praktična nastava za studente druge godine Osnovnih akademskih studija – Geografija. Studenti su između ostalog obišli Lazarevu i Rajkovu pećinu, kanjon Lazareve reke i klisuru Đerdap, prerasti na reci Vratni, više vodnih akumulacija, vodopada akumulativnog tipa, kraških vrala karakterističnih za ovaj deo Srbije.

Departman za geografiju je učestvovao na festivalu „Evropska noć istraživača“ u Nišu. Ovaj festival je posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu, a podržan je od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Kiri akcije, koji predstavlјa program Evropske Unije za jačanje evropske istraživačke karijere. Naziv postavke Departmana za geografiju je bio „Međunarodna godina karte – Minardova karta“.

Studenti Departmana za geografiju PMF-a u Nišu (smer: geograf), boravili su u okviru terenske nastave na prostoru zapade i jugozapadne Srbije u periodu od 09. do 11. maja 2011. godine. U toku putovanja imali su priliku da se upoznaju sa brojnim fizičko-geografskim objektima, pojavama i procesima, kao i nekim značajnim objektima kulturno-istorijskog nasleđa ovih prostora, o kojima su prethodno stekli teorijska znanja.

Praktična nastava za predviđena nastavnim programom za studente druge godine Osnovnih akademskih studija – Geografija realizovana je u Istočnoj Srbiji, u periodu od 05. do 07. maja 2015. godine. Studenti su na terenu upoznati sa abrazionim, kraškim, fluvijalnim i eolskim erozivnim procesima, kao i antropogenim uticajima na prirodu. Posećeno je…

U periodu od 18. do 20. maja 2009. godine, prema predviđenom planu i programu osnovnih akademskih studija, realizovana je terenska nastava za studente druge godine na području Istočne Srbije. Studenti su imali priliku da se na terenu upoznaju pre svega sa brojnim fizičko-geografskim procesima. Takođe, studenti su posetili i istorijske spomenike velikog kulturn…

Na području Istočne Srbije, u periodu od 05. do 07. maja 2007. godine, realizovana je terenska nastava za studente druge godine na Odseku za geografiju PMF-a u Nišu. Studente je vodio prof. dr Predrag Manojlović sa svojim asistentima. Posećene su Lazareva i Rajkova pećina, kanjon Lazareva i Rajkova pećina, kanjon Lazareve reke i klisura Đerdapa, brana…

U periodu od 08. do 10. maja 2006. godine, pod vođstvom profesora Predraga Manojlovića, održana je terenska nastava za studente II godine. Studenti su se na terenu upoznali sa brojnim fizičko-geografskim procesima i prirodnim fenomenima. Između ostalog obišli su Rajkovu pećinu, Malu i Veliku prerast na reci Vratni, vodopad Veliki buk, vrelo Mlave, Krupajsko vrelo…

Na području Istočne Srbije, u periodu od 10. do 12. maja 2005. godine održana je terenska nastava za studente II godine Odseka za geografiju PMF-a u Nišu. Studenti su detaljno u terenskim uslovima upoznati sa geomorfološkim i hidrološkim fenomenima ovog dela Srbije. Među brojnim prirodnim i antropogenim objektima i lokalitetima koje su studenti obišli ističu…

U periodu od 13. do 15. maja 2004. godine, prema predviđenom nastavnom planu organizovana je terenska nastava za studente druge godine Odseka za geografiju, na području Istočne Srbije. Studenti su imali priliku da se na terenu upoznaju sa brojnim fizičko-geografskim procesima, kao što su abrazija, kraška, fluvijalna i eolska erozija, objašnjeni su pozitivni i negativni…