Departman za geografiju je učestvovao na festivalu „Evropska noć istraživača“ koji je posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu. Noć istraživača je podržana od…

Predavanje je deo ciklusa akademskih predavanja, koja realizuju Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla” i EU Info kutak. U fokusu ovog predavanja bila je prezentacija kartografskih projekcija. Kartografska projekcija predstavlja način prikaza Zemlje na ravni (transformacija koordinata sa trodimenzionalnog sferoida u dvodimenzionalnu ravan).

Departman za geografiju je učestvovao na festivalu „Evropska noć istraživača“ u Nišu i Pirotu. Ovaj festival je posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu…

Departman za geografiju je učestvovao na manifestaciji „Naučni kamion u Leskovcu u okviru  „Evropske noći istraživača“. Ova manifestacija je posvećena popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu, a podržan je od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Kiri akcije, koji predstavlјa program Evropske Unije za jačanje evropske istraživačke karijere. Departman za geografiju se predstavio sa nekoliko postavki i radionica: „U šetnji sa kartom i busolom“ i  „Svet minerala i stena“.

Na području Istočne Srbije, u periodu od 16. do 18. maja 2016. godine, realizovana je Praktična nastava za studente druge godine Osnovnih akademskih studija – Geografija. Studenti su između ostalog obišli Lazarevu i Rajkovu pećinu, kanjon Lazareve reke i klisuru Đerdap, prerasti na reci Vratni, više vodnih akumulacija, vodopada akumulativnog tipa, kraških vrala karakterističnih za ovaj deo Srbije.

Departman za geografiju je učestvovao na festivalu „Evropska noć istraživača“ u Nišu. Ovaj festival je posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu, a podržan je od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Kiri akcije, koji predstavlјa program Evropske Unije za jačanje evropske istraživačke karijere. Naziv postavke Departmana za geografiju je bio „Međunarodna godina karte – Minardova karta“.

Praktična nastava za predviđena nastavnim programom za studente druge godine Osnovnih akademskih studija – Geografija realizovana je u Istočnoj Srbiji, u periodu od 05. do 07. maja 2015. godine. Studenti su na terenu upoznati sa abrazionim, kraškim, fluvijalnim i eolskim erozivnim procesima, kao i antropogenim uticajima na prirodu. Posećeno je…

Departman za geografiju je u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Niša i Turističkom agencijom „Euroturs“ organizovao panoramsko razgledanje grada za studente završne godine master studija Turizma. Studenti su tom prilikom obisli Logor „Crveni Krst“, Muzej „Ćele Kula“ i arheološki lokalitet „Medijana“.

Studenti Departmana za geografiju PMF-a u Nišu (smer: geograf), boravili su u okviru terenske nastave na prostoru zapade i jugozapadne Srbije u periodu od 09. do 11. maja 2011. godine. U toku putovanja imali su priliku da se upoznaju sa brojnim fizičko-geografskim objektima, pojavama i procesima, kao i nekim značajnim objektima kulturno-istorijskog nasleđa ovih prostora, o kojima su prethodno stekli teorijska znanja.

U periodu od 18. do 20. maja 2009. godine, prema predviđenom planu i programu osnovnih akademskih studija, realizovana je terenska nastava za studente druge godine na području Istočne Srbije. Studenti su imali priliku da se na terenu upoznaju pre svega sa brojnim fizičko-geografskim procesima. Takođe, studenti su posetili i istorijske spomenike velikog kulturn…

Tokom maja meseca 2009. godine, studenti Departmana za geografiju PMF-a u Nišu, boravili su u okviru terenske nastave na prostoru zapade i jugozapadne Srbije. Obišli su brojne prirodne i antropogene vrednosti ovog kraja. Neki od mesta i lokaliteta koje su posetili su sledeći: Vrnjačka Banja, manastir Žiča, Ovčarsko kablarska klisura, manastir Blagoveštenje, Ovčar banja, Užice, Sirogojno, Perućac, Nacionalni park Tara, Zaovinsko i Spajića jezero, Kremna, Mećavnik, Mokra Gora, Zlatibor, Markova pećina, Gostilje, Zlatarsko jezero, Nova Varoš, Zlatar…

Studenti treće godine Osnovnih akademskih studija geografije PMF-a u Nišu, boravili su na terenskoj nastavi tokom maja meseca 2008. godine. Obišli su brojne prirodne i antropogene vrednosti ovog kraja: Vrnjačku Banju, manastir Žiču, Ovčarsko kablarsku klisuru, manastir Blagoveštenje, Ovčar banju, Užice, Sirogojno, Perućac, Nacionalni park Taru…

Studenti i nastavnici Odseka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, u okviru vannastavnih aktivnosti iz oblasti fizičke geografije, obišli su pećinu Maguru sa lokalnim vodičem, koja se nalazi severoistočno od Belogradčika u kraškom terenu. Pećina je bogata pećinskim nakitom i u njoj su pronađeni najraniji ostaci ljudskog prisustva u Evropi. Zatim su sa lokalnim vodičem obišli stenske formacije „ostenjake“ i staru tvrđavu u Belogradčiku.

Na području Istočne Srbije, u periodu od 05. do 07. maja 2007. godine, realizovana je terenska nastava za studente druge godine na Odseku za geografiju PMF-a u Nišu. Studente je vodio prof. dr Predrag Manojlović sa svojim asistentima. Posećene su Lazareva i Rajkova pećina, kanjon Lazareva i Rajkova pećina, kanjon Lazareve reke i klisura Đerdapa, brana…

U periodu od 08. do 10. maja 2006. godine, pod vođstvom profesora Predraga Manojlovića, održana je terenska nastava za studente II godine. Studenti su se na terenu upoznali sa brojnim fizičko-geografskim procesima i prirodnim fenomenima. Između ostalog obišli su Rajkovu pećinu, Malu i Veliku prerast na reci Vratni, vodopad Veliki buk, vrelo Mlave, Krupajsko vrelo…

Studenti treće godine Departmana za geografiju PMF-a u Nišu, boravili su na terenskoj nastavi tokom maja meseca 2006. godine. Obišli su brojne prirodne i antropogene vrednosti ovog kraja: Vrnjačku Banju, manastir Žiču, Ovčarsko kablarsku klisuru, manastir Vavedenje, Ovčar banju, Užice, Sirogojno, Perućac, Nacionalni park Taru, Zaovinsko i Spajića jezero, Mećavnik, Mokru Goru, Zlatibor, Gostilje, Kremnu, Zlatarsko jezero…

Tokom maja meseca 2005. godine, sprovedena je terenska nastava studenata Departmana za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, na prostoru Crne Gore. Studenti su obišli kanjon Morače i manastir Moraču kod Kolašina, Budvu, Bokokotorski zaliv (Kotor, Dobrotu, Perast, Risan, Kamenare, Herceg Novi, manastir Savinu), poluostrvo Lušticu (Plavi horizonti, Radovići, Rose)…

Na području Istočne Srbije, u periodu od 10. do 12. maja 2005. godine održana je terenska nastava za studente II godine Odseka za geografiju PMF-a u Nišu. Studenti su detaljno u terenskim uslovima upoznati sa geomorfološkim i hidrološkim fenomenima ovog dela Srbije. Među brojnim prirodnim i antropogenim objektima i lokalitetima koje su studenti obišli ističu…

Studenti Departmana za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, su u periodu od 3. do 5. maja 2005. godine boravili u Vojvodini. Obišli su Frušku Goru (manastir Hopovo, manastir Krušedol), Novi Sad (centralno gradsko jezgro, Prirodnjački muzej, Petrovaradin), Sremske Karlovce, Zobnaticu, Palićko jezero i Suboticu. Organizatori putovanja su nastavnici i asistenti dr Ivan Filipović, dr Goran Jović, Nataša Martić Bursać i Mrđan Đokić.

U periodu od 13. do 15. maja 2004. godine, prema predviđenom nastavnom planu organizovana je terenska nastava za studente druge godine Odseka za geografiju, na području Istočne Srbije. Studenti su imali priliku da se na terenu upoznaju sa brojnim fizičko-geografskim procesima, kao što su abrazija, kraška, fluvijalna i eolska erozija, objašnjeni su pozitivni i negativni…

Studenti treće godine Departmana za geografiju PMF-a u Nišu, su tokom maja meseca 2004. godine boravili u zapadnoj Srbiju u okviru terenske nastave. Program nastave je obuhvatio brojne sadržaje, tako da su studenti sa svojim nastavnicima obišli: Vrnjačku Banju, manastir Žiču, Matarušku banju, Ovčarsko kablarsku klisuru, Ovčar Banju, Užice, Stopića pećinu, Zlatibor, Careve livade, Stublo, Dobroselicu – prerast na kontaktu krečnjaka i serpentinita, Gostilje – vodopad …

Studenti treće i četvrte godine Odseka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, u okviru jednodnevne posete Beogradu, obišli su Geografski fakultet, Muzej Jovana Cvijića i Etnografski muzej. Na Geografskom fakultetu prisustvovali su predavanju predsednika Srpskog geografskog društva Prof. Dr Stevana Stankovića.

Studenti Odseka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta i Ekonomskog fakulteta u Nišu, obišli su sa svojim nastavnicima Sajam turizma i nautike u Beogradu 2003.godine. Ovo iskustvo je bilo veoma značajno studentima smera geograf-turizmolog, jer su mogli da se upoznaju sa sajamskim radom, poslovanjem turističkih agencija, turističkim ponudama, aranžmanima i dr. Prikupili su brojne materijale, koje su po povratku sa Sajma iskoristili za rad u okviru časova vežbi.

Studenti druge godine Odseka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, u okviru predmeta Klimatologija i Hidrologija, obišli su sa svojim nastavnicima Meteorološku opservatoriju u Nišu. Cilj ove posete je bio da se lakše savladaju teorijska znanja iz ovih predmeta, gde su se studenti praktično upoznali sa organizacijom i radom meteorološke stanice, sa meteorološkom i hidrološkom službom, instrumentima koji se koriste za merenje raznih meteoroloških i hidroloških parametara…

U okviru vannastavnih aktivnosti, studenti i nastavnici Odseka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, boravili su u Grčkoj na šestodnevnoj ekskurziji. Obišli su brojna mesta i znamenitosti: Meteore (obilazak stenskih formacija, manastira i gradića Kalambake); Larisu; Termopilski klanac (spomenik Leonidasu); Atinu (panoramsko razgledanje grada je obuhvatilo trg Omoniu, trg Sintagmu, Akademiju Nauka, Univerzitet, Nacionalnu biblioteku…

U okviru vannastavnih aktivnosti, studenti Odseka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta i Ekonomskog fakulteta u Nišu, boravili su u Mađarskoj na trodnevnoj ekskurziji. Obišli su brojne znamenitosti u Budimpešti i Sent Andreji. Panoramsko razgledanje grada autobusom obuhvatilo je: Trg heroja, Andraši bulevara, Lančanog mosta, Ribarske kule, Matijine crkve…

Studenti prve godine Departmana za geografiju PMF-a u Nišu, su tokom maja meseca 2003. godine imali terensku nastavu iz geologije na prostoru Šumadije (Rajac, Suvobor, Venčac, Aranđelovac, Bukovička banja, Čačak, Petnica i dr.). Organizatori putovanja su predmetni nastavnik dr Velimir Jovanović i asistenti Nataša Martić Bursać i Goran Marković.

Studneti oba smera Odseka za geografiju PMF-a u Nišu, su tokom novembra meseca 2002. godine boravili u Šumadiji u okviru terenske nastave iz predmeta Geologija. Organizator putovanja je predmetni nastavnik dr Velimir Jovanović, i asistenti Ivana Carević, Mrđan Đokić i Nataša Martić Bursać.

Studneti oba smera Odseka za geografiju PMF-a u Nišu, su tokom novembra meseca 2002. godine boravili u Šumadiji u okviru terenske nastave iz predmeta Geologija. Organizator putovanja je predmetni nastavnik dr Velimir Jovanović, i asistenti Ivana Carević, Mrđan Đokić i Nataša Martić Bursać.

U okviru programa medjunarodne razmene ERASMUS+International Credit Mobility, Departman za geografiju je posetio dr Amadé Halász sa Univerziteta u Pečuju (Mađarska).

Studenti Departmana za geografiju PMF-a u Nišu su i ove godine učestvovali na MEKST konferenciji koja se po šesti put održala u Novom Sadu. Teme ovogodišnje konferencije su bile: “Primena digitalnog marketinga u turizmu”, “Novi trendovi u hotelijerstvu”, “MICE turizam”.

„Climathon“ je najmasovnija svetska klimatska akcija, koja u isto vreme okuplja hiljade ljudi iz preko 130 gradova sa svih kontinenata. Realizuje se putem Hakatona u toku koga se kreiraju ideje za rešavanje klimatskih izazova, kroz umrežavanje klimatski-angažovanih preduzeća, startapova i lokalnih kreatora politika.

Povodom obeležavanja 20 godina od osnivanja Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, održano je naučno-popularno predavanje pod nazivom “Kajmakčalan 2019 – odavanje pošte div-junacima”, dr  Milana Đorđevića, docenta sa Departmana za geografiju.

Studenti i nastavnici Departmana za geografiju su imali priliku da učestvuju u panoramskom razgledanju grada i okoline, koje je bilo organizovano 02.10.2019. godine od strane Turističke organizacije grada Niša.

U okviru manifestacije „Evropska noć istraživača“, koja je ove godine bila organizovana u periodu 23 – 28.9.2019. godine, pod sloganom „Deseta noć, kroz znanje daje moć“…

Povodom obeležavanja 20 godina od osnivanja Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, održano je naučno-popularna predavanja pod nazivom “EO4Geography – Satelitski snimci i njihova primena u geonaukama”, asistenta Milana Milovanovića sa Departmana za geografiju.

U periodu od 14. do 16. maja 2019. godine, na području Istočne Srbije, realizovana je Praktična nastava za studente II godine Osnovnih akademskih studija – Geografija…

Departman za geografiju je učestvovao na sedmom festivalu nauke u Žitorađi, koji je organizovala Srednja škola, pod sloganom “Bez muke do nauke“…

Terenska nastava za studente III godine Osnovnih akademskih studija realizovana je u periodu od 07.05. do 09.05.2019. godine na prostoru jugozapadne Srbije…

U periodu od 07. do 08. maja 2019. godine realizovana je terenska nastava studenata prve godine na osnovnim akademskim studijama na prostoru Šumadije…

Prof. Dr Aleksandar Radivojević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, je održao predavanje „Klima i klimatske promene u Južnoj Americi“…