JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

10.02.2020.

u 10:00h

14.02.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
11
BIO101 Opšta i neorganska hemija

29.01.2020.

u 16:00h

31.01.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
33
BIO102 Fizika

22.01.2020.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
39
BIO103 Osnovi informatike

30.01.2020.

u 14:00h

08.02.2020.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
40
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

06.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
28
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

03.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
37
BIO106 Organska hemija

31.01.2020.

u 11:00h

03.02.2020.

u 11:00h

Snežana Jovanović
13
BIO107 Biologija ćelije

21.01.2020.

u 09:00h

23.01.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
12
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

04.02.2020.

u 09:00h

Marija Кrstić
15
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

05.02.2020.

u 12:00h

06.02.2020.

u 12:00h

Vladimir Žikić
13
BIO201 Mikrobiologija

03.02.2020.

u 10:00h

10.02.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
29
BIO202 Zoologija kičmenjaka

11.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 10:00h

Saša Stanković
34
BIO203 Biohemija

05.02.2020.

u 11:00h

07.02.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
24
BIO204 Algologija i mikologija

04.02.2020.

u 10:00h

11.02.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
19
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

05.02.2020.

u 10:00h

10.02.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
7
BIO207 Opšta ekologija

06.02.2020.

u 12:00h

13.02.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
12
BIO301 Genetika

03.02.2020.

u 10:00h

07.02.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
24
BIO302 Fiziologija biljaka

03.02.2020.

u 10:00h

05.02.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
14
BIO303 Fiziologija životinja

05.02.2020.

u 11:00h

06.02.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
14
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

03.02.2020.

u 10:00h

06.02.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
3
BIO305 Osnovi ekologije životinja

03.02.2020.

u 11:00h

04.02.2020.

u 11:00h

Ana Savić
15
BIO306 Molekularna biologija

04.02.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
4
BIO307 Organska evolucija

04.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
6
BIOI11 Engleski jezik 1

24.01.2020.

u 17:00h

0
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

03.02.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
1
BIOI21 Primena računara u biologiji

27.01.2020.

u 14:00h

01.02.2020.

u 14:00h

Milan Bašić
8
BIOI22 Fizika životne sredine

03.02.2020.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
1
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

03.02.2020.

u 10:00h

05.02.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
14
BIOI32 Pedagogija

04.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
19
BIOI41 Istorijska geologija

14.02.2020.

u 12:00h

Ljupko Rundić
2
BIOI42 Psihologija

13.02.2020.

u 14:00h

14.02.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
5
BIOI51 Biogeografija

04.02.2020.

u 10:00h

07.02.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
19
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

04.02.2020.

u 11:00h

04.02.2020.

u 12:00h

Vladimir Cvetković
6
BIOI53 Biologija čoveka

03.02.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
27
BIOI54 Imunobiologija

14.02.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
6
BIOI61 Metodika nastave biologije

04.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
1
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

06.02.2020.

u 09:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
1
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

13.02.2020.

u 13:00h

Dragan Gajić
2
BIOI64 Matematika u biologiji

04.02.2020.

u 09:00h

Marija Кrstić
1
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 1

03.02.2020.

u 13:00h

Bojan Zlatković
Vladimir Žikić
5