JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

16.06.2023.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
5
F-01-B Fizika

14.06.2023.

u 08:00h

0
F-105-B Matematika

05.06.2023.

u 10:00h

06.06.2023.

u 10:00h

Mića Stanković
1
H-101-B Osnove neorganske hemije

08.06.2023.

u 16:00h

12.06.2023.

u 11:00h

0
H-102-B Analitička hemija 1

08.06.2023.

u 08:00h

09.06.2023.

u 08:00h

0
H-103-B Organska hemija 1

14.06.2023.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
13
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

15.06.2023.

u 12:00h

Aleksandra Đorđević
1
H-105-B Analitička hemija 2

15.06.2023.

u 10:00h

16.06.2023.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
8
H-106-B Fizička hemija 1

05.06.2023.

u 09:00h

06.06.2023.

u 08:00h

Snežana Тošić
4
H-107-B Organska hemija 2

09.06.2023.

u 12:00h

10.06.2023.

u 09:00h

Niko Radulović
3
H-108-B Struktura atoma i molekula

08.06.2023.

u 10:00h

09.06.2023.

u 10:00h

Emilija Pecev-Marinković
8
H-109-B Analitička hemija 3

06.06.2023.

u 12:00h

07.06.2023.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
3
H-110-B Fizička hemija 2

12.06.2023.

u 09:00h

13.06.2023.

u 09:00h

Snežana Тošić
10
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

15.06.2023.

u 14:00h

16.06.2023.

u 12:00h

0
H-112-B Preparativna organska hemija

14.06.2023.

u 12:00h

Niko Radulović
1
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

15.06.2023.

u 08:00h

19.06.2023.

u 10:00h

Aleksandra Pavlović
25
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

12.06.2023.

u 13:00h

Danijela Кostić
3
H-115-B Osnove industrijske hemije

07.06.2023.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
6
H-116-B Osnove hemije životne sredine

05.06.2023.

u 12:00h

Тatjana Anđelković
3
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

17.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Gordana Stojanović
13
H-118-B Biohemija

13.06.2023.

u 12:00h

Ivan Palić
12
H-120-B Osnovi mineralogije

13.06.2023.

u 12:00h

Maja Stanković
4
H-123-B Neorganske sirovine i materijali

08.06.2023.

u 12:00h

0
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

15.06.2023.

u 10:00h

0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

06.06.2023.

u 10:00h

07.06.2023.

u 13:00h

Maja Stanković
3
H-127-B Prehrambeni aditivi

06.06.2023.

u 10:00h

0
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

05.06.2023.

u 12:00h

Тatjana Anđelković
12
H-129-B Farmaceutska hemija

15.06.2023.

u 12:00h

Aleksandra Đorđević
5
H-130-B Кorozija i zaštita metala

16.06.2023.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
13
H-131-B Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji

07.06.2023.

u 11:00h

08.06.2023.

u 08:00h

0
H-132-B Molekulski spektri

09.06.2023.

u 10:00h

Emilija Pecev-Marinković
3
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

14.06.2023.

u 12:00h

Ivan Palić
14
H-134-B Osnove tehnologije materijala

16.06.2023.

u 12:00h

Aleksandra Zarubica
5
H-135-B Prehrambena organska hemija

12.06.2023.

u 13:00h

Snežana Jevtović
13