JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

14.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
3
F-01-B Fizika

12.06.2024.

u 08:00h

12.06.2024.

u 08:00h

Suzana Stamenković
1
F-105-B Matematika

10.06.2024.

u 12:00h

17.06.2024.

u 10:00h

Mića Stanković
2
H-100-B Opšta hemija

17.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Maja Stanković
Nikola Nikolić
0
H-102-B Analitička hemija 1

11.06.2024.

u 08:00h

13.06.2024.

u 08:00h

Violeta Mitić
1
H-103-B Organska hemija 1

18.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
7
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

06.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
1
H-105-B Analitička hemija 2

19.06.2024.

u 11:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
4
H-106-B Fizička hemija 1

04.06.2024.

u 10:00h

05.06.2024.

u 11:00h

Snežana Тošić
1
H-107-B Organska hemija 2

12.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 10:00h

Niko Radulović
7
H-108-B Struktura atoma i molekula

11.06.2024.

u 12:00h

11.06.2024.

u 12:00h

Emilija Pecev-Marinković
7
H-109-B Analitička hemija 3

06.06.2024.

u 12:00h

14.06.2024.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
7
H-110-B Fizička hemija 2

17.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 10:00h

Snežana Тošić
6
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

13.06.2024.

u 12:00h

14.06.2024.

u 11:00h

Dragan Đorđević
Milica Nikolić
0
H-112-B Preparativna organska hemija

21.06.2024.

u 11:00h

21.06.2024.

u 11:00h

Niko Radulović
2
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

18.06.2024.

u 08:00h

21.06.2024.

u 11:00h

Aleksandra Pavlović
12
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

07.06.2024.

u 09:00h

07.06.2024.

u 11:00h

Danijela Кostić
1
H-115-B Osnove industrijske hemije

20.06.2024.

u 12:00h

20.06.2024.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
4
H-116-B Osnove hemije životne sredine

14.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
1
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

15.06.2024.

u 09:00h

15.06.2024.

u 09:00h

Gordana Stojanović
4
H-118-B Biohemija

05.06.2024.

u 11:00h

05.06.2024.

u 11:00h

Ivan Palić
1
H-119-B Istorija hemije

07.06.2024.

u 09:00h

07.06.2024.

u 09:00h

Danijela Кostić
0
H-120-B Osnovi mineralogije

12.06.2024.

u 12:00h

12.06.2024.

u 12:00h

Maja Stanković
1
H-121-B Statistička obrada rezultata

12.06.2024.

u 12:00h

12.06.2024.

u 12:00h

Ivana Rašić Mišić
0
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

19.06.2024.

u 11:00h

19.06.2024.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
H-125-B Priprema složenih uzoraka za analizu

19.06.2024.

u 11:00h

19.06.2024.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
1
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

12.06.2024.

u 12:00h

12.06.2024.

u 12:00h

Maja Stanković
0
H-127-B Prehrambeni aditivi

03.06.2024.

u 10:00h

03.06.2024.

u 10:00h

Milena Miljković
0
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

14.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-129-B Farmaceutska hemija

06.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
1
H-130-B Кorozija i zaštita metala

17.06.2024.

u 12:00h

17.06.2024.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
1
H-132-B Molekulski spektri

11.06.2024.

u 12:00h

11.06.2024.

u 12:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

03.06.2024.

u 12:00h

03.06.2024.

u 12:00h

Ivan Palić
0