SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Primenjena hemija

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200A-B Elektrohemija

24.08.2020.

u 09:00h

25.08.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
0
H-224A-B Hemija sekundarnih metabolita

29.08.2020.

u 09:00h

0
H-233A-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

25.08.2020.

u 11:00h

26.08.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
Nenad Кrstić
0
H-240-B Industrijska hemija 1

27.08.2020.

u 09:00h

0
H-241-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

31.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-242-B Hemija organskih polimera

04.09.2020.

u 13:00h

0
H-243-B Primenjena organska hemija

01.09.2020.

u 09:00h

0
H-244-B Odabrana poglavlja instrumentalne analize

31.08.2020.

u 11:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Ivana Rašić Mišić
0
H-245-B Industrijska hemija 2

04.09.2020.

u 09:00h

05.09.2020.

u 09:00h

Milena Miljković
0
H-246-B Primenjena hemija nemetala

25.08.2020.

u 08:00h

26.08.2020.

u 08:00h

Nikola Nikolić
0
H-247-B Sinteza makrokoličina organskih jedinjenja

31.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Goran Petrović
0
H-248-B Кinetika i kataliza

24.08.2020.

u 09:00h

0
H-249-B Neorganski materijali u industriji

27.08.2020.

u 09:00h

28.08.2020.

u 09:00h

Maja Stanković
0
H-250-B Industrijski procesi

02.09.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Marjan Ranđelović
0
H-259-B Analiza životnih namirnica

03.09.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Violeta Mitić
0
H-260-B Mehanizmi neorganskih reakcija

03.09.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Maja Stanković
0
H-261-B Hemija i tehnologija materijala

24.08.2020.

u 11:00h

0
H-262-B Forenzička hemija

24.08.2020.

u 11:00h

0
H-263-B Hemija voda i zemljišta

25.08.2020.

u 11:00h

Тatjana Anđelković
0
H-264-B Hemija u poljoprivredi

24.08.2020.

u 11:00h

25.08.2020.

u 11:00h

Nikola Nikolić
0
H-265-B Bioanalitička hemija

31.08.2020.

u 11:00h

0
H-266-B Medicinska hemija

31.08.2020.

u 11:00h

0
H-267-B Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja

03.09.2020.

u 11:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Milena Miljković
0
H-268-B Кinetičke metode analize

24.08.2020.

u 11:00h

25.08.2020.

u 11:00h

Snežana Mitić
0