JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

17.06.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
M406 Diferencijalna geometrija

04.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
1
M408 Кompleksna analiza

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M410 Algebarska topologija

04.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

04.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M454 Mera i integracija

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

12.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
1
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

03.06.2024.

u 09:00h

07.06.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

03.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M601 Тeorija verovatnoća

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M602 Multivarijaciona analiza

04.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M603 Statistički softver

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
M605 Stohastički procesi

06.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M606 Vremenski nizovi

03.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:30h

Miroslav Ristić
1
M607 Aktuarska matematika

11.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M651 Finansijska matematika

07.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

03.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine

10.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

07.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M656 Metodika nastave matematike

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Ljubiša Кočinac
0
M657 Finansijsko modeliranje 1

03.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

03.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
M659 Тeorija operatora

03.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M660 Тeorija rizika

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M661 Тeorija odlučivanja

11.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M662 Regresiona analiza u finansijama

03.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
1
M663 Stohastički dinamički sistemi

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M664 Finansijsko modeliranje 2

03.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M665 Statistička kontrola kvaliteta

03.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M666 Ekonometrija

11.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0