JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija

26.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 14:00h

Marko Milošević
4
I-RS-SIR1 Studijski istraživački rad 1

23.06.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
1
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

20.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Marko Petković
4
IM-RS-12 Dizajn softvera

26.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

17.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

30.06.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
4
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

19.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
3
IM-RS-31 Računarska inteligencija

26.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
5
IM-RS-I11 Metodika programiranja

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

25.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
1
IM-RS-I13 Matematička logika

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
1
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja

18.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Ivana Micić
6
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

17.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IM-RS-I23 Тestiranje i metrika softvera

17.06.2020.

u 09:00h

20.06.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
5
IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

20.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-RS-I32 Кombinatorika i teorija grafova

20.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
1
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
8
IM-RS-I41 Statistički softver

20.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

19.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

17.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala

19.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
1
IM-RS-I52 Кompleksne mreže

23.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IM-RS-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

25.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I54 Duboke neuronske mreže

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
1
IM-RS-I55 Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

17.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
3
IM-RS-I56 Paralelno i distribuirano mašinsko učenje

20.06.2020.

u 14:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
1
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

17.06.2020.

u 09:00h

20.06.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

25.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

26.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 14:00h

Ivan Stanković
2
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Zorana Jančić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M602 Multivarijaciona analiza

18.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
2