Upravnik

Dr Violeta D. Mitić

Redovni profesor


Angažovani sa punim radnim odnosom

SM
Dr Snežana S. Mitić

Redovni profesor

NN
Dr Nikola D. Nikolić

Redovni profesor

Dr Milena N. Miljković

Redovni profesor

Dr Snežana B. Тošić

Redovni profesor

AB
Dr Aleksandar Lj. Bojić

Redovni profesor

Dr Violeta D. Mitić

Redovni profesor

Dr Danijela A. Кostić

Redovni profesor

Dr Dragan M. Đorđević

Redovni profesor

AZ
Dr Aleksandra R. Zarubica

Redovni profesor

NR
Dr Niko S. Radulović

Redovni profesor

OJ
Dr Olga P. Jovanović

Vanredni profesor

Dr Sofija M. Rančić

Vanredni profesor

GP
Dr Goran M. Petrović

Vanredni profesor

IP
Dr Ivan R. Palić

Vanredni profesor

PB
Dr Polina D. Blagojević

Vanredni profesor

Dr Maja N. Stanković

Vanredni profesor

Dr Aleksandra S. Đorđević

Vanredni profesor

MR
Dr Marjan S. Ranđelović

Vanredni profesor

MM
Dr Milan N. Mitić

Vanredni profesor

MN
Milica Nikolić

Asistent

MN
Milan Nešić

Asistent

Naučni saradnici

MP
Dr Milica M. Petrović

Naučni saradnik

Dr Ivana S. Кostić

Naučni saradnik

Dr Miloš M. Кostić

Naučni saradnik

MM
Dr Marko Z. Mladenović

Naučni saradnik

DB
Dr Danijela V. Bojić

Naučni saradnik

Dr Biljana B. Arsić

Naučni saradnik

RL
Dr Radomir B. Ljupković

Naučni saradnik

MN
Milena D. Nikolić

Istraživač saradnik

DZ
Dragan B. Zlatković

Istraživač saradnik

Miljana R. Đorđević

Istraživač saradnik

VD
Vladimir D. Dimitrijević

Istraživač saradnik

MM
Miloš M. Marinković

Istraživač saradnik

JP
Jovana Lj. Pavlović

Istraživač saradnik

Milena Z. Živković Stošić

Istraživač saradnik

MD
Marija Dimitrijević

Istraživač saradnik

MV
Dr Marija B. Vasić

Istraživač saradnik

SF
Sonja Filipović

Istraživač saradnik

DB
Danica S. Bogdanović

Istraživač saradnik

JS
Jelena Stamenković

Istraživač saradnik

VR
Vladimir N. Radovanović

Istraživač saradnik

SN
Slobodan Najdanović

Istraživač saradnik

AM
Ana S. Miletić

Istraživač saradnik

IZ
Ivana Zlatanović

Istraživač saradnik

MS
Milica D. Stevanović

Istraživač pripravnik

Mr Milica Тodorovska

Istraživač pripravnik

NS
Nikola Stojanović

Istraživač pripravnik

MB
Milica Branković

Istraživač pripravnik

SJ
Sonja Janković

Student doktorskih studija

Ranije angažovani

GN
Dr Goran Nikolić

Redovni profesor

PP
Dr Pavle I. Premović

Redovni profesor

ТP
Dr Тodor G. Pecev

Redovni profesor

JP
Dr Jelica M. Perović

Redovni profesor

Dr Radosav M. Palić

Redovni profesor

GM
Dr Gordana Ž. Miletić

Redovni profesor

MP
Dr Milovan M. Purenović

Redovni profesor

MO
Dr Mirjana V. Obradović

Redovni profesor

Dr Blaga C. Radovanović

Redovni profesor

RN
Dr Ružica S. Nikolić

Redovni profesor

ZG
Dr Zora M. Grahovac

Redovni profesor

ĐG
Dr Đorđe R. Glišin

Vanredni profesor

Dr Nebojša M. Simić

Vanredni profesor