Upravnik

Dr Violeta D. Mitić

Redovni profesor

Sekretar

JM

Dr Jelena Mrmošanin

Docent


Angažovani sa punim radnim odnosom

NN
Dr Nikola D. Nikolić

Redovni profesor

Dr Milena N. Miljković

Redovni profesor

Dr Goran M. Petrović

Redovni profesor

Dr Snežana B. Тošić

Redovni profesor

Dr Aleksandar Lj. Bojić

Redovni profesor

Dr Violeta D. Mitić

Redovni profesor

Dr Danijela A. Кostić

Redovni profesor

Dr Dragan M. Đorđević

Redovni profesor

AZ
Dr Aleksandra R. Zarubica

Redovni profesor

Dr Niko S. Radulović

Redovni profesor

Dr Maja N. Stanković

Redovni profesor

Dr Milan N. Mitić

Redovni profesor

Dr Sofija M. Rančić

Vanredni profesor

IP
Dr Ivan R. Palić

Vanredni profesor

JM
Dr Jelena Z. Mitrović

Vanredni profesor

MG
Dr Marija S. Genčić

Vanredni profesor

Dr Snežana Č. Jevtović

Vanredni profesor

Dr Jelena S. Nikolić

Vanredni profesor

LV
Luka R. Vasić

Asistent

AR
Aleksandar N. Ranđelović

Saradnik u nastavi