JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M406 Diferencijalna geometrija

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M408 Кompleksna analiza

08.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M410 Algebarska topologija

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

18.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M454 Mera i integracija

03.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M459 Mere nekompaktnosti i primene

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

09.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

07.02.2023.

u 09:00h

18.02.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M601 Тeorija verovatnoća

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
2
M602 Multivarijaciona analiza

13.02.2023.

u 09:00h

22.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M603 Statistički softver

06.02.2023.

u 09:00h

17.02.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
M605 Stohastički procesi

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
3
M606 Vremenski nizovi

08.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 10:15h

Miroslav Ristić
4
M607 Aktuarska matematika

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
2
M651 Finansijska matematika

08.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine

17.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

18.02.2023.

u 09:00h

23.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

01.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M656 Metodika nastave matematike

01.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Aleksandra Кapešić
0
M657 Finansijsko modeliranje 1

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

01.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M659 Тeorija operatora

09.02.2023.

u 09:00h

17.02.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Jovana Nikolov Radenković
1
M660 Тeorija rizika

30.01.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M661 Тeorija odlučivanja

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M662 Regresiona analiza u finansijama

04.02.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
1
M663 Stohastički dinamički sistemi

30.01.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M664 Finansijsko modeliranje 2

01.02.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M665 Statistička kontrola kvaliteta

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
3
M666 Ekonometrija

03.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1